9 нови пикапа Great Wall Steed 5 за Мини Марица-изток

27.03.2015

9 нови пикапа Great Wall Steed 5 за Мини Марица-изток

Девет нови лекотоварни автомобила ще подобрят транспортирането на материали, резервни части и консумативи в рудниците на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Пикапите Great Wall Steed 5 са с двойна кабина и задвижване 4х4.

Девет нови лекотоварни автомобила ще подобрят транспортирането на материали, резервни части и консумативи в рудниците на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Пикапите Great Wall Steed 5 са с двойна кабина и задвижване 4х4.

Доставката е част от Инвестиционната програма на дружеството за настоящата година. Целта е след закупуването на пикапите да се намалят разходите за поддържане на остарелия автомобилен парк. Освен това ще се повиши ефективността на производствения процес и ще се подобрят здравословните и безопасни условия на труд на работещите в предприятието.

Автомобилите изцяло отговарят на специфичните условия за работа в откритите рудници, разработващи най-голямото находище на лигнитни въглища в страната – Източномаришкият въглищен басейн. Моделът Steed 5 е с пълноприводно задвижване (колесна формула 4х4), с гуми за тежък терен, кал и сняг. Трансмисията е синхронизирана, механична. Двигателите отговарят изцяло на изискванията на действащото българско законодателство. Кабината е двойна с 4+1 места, ергономична, шумоизолирана с отопление и климатик.

Това е първата доставка от инвестиционната програма на „Мини Марица-изток“ за тази година. Предстоят доставки на 12 камиона за извозване на хора по вътрешнорудничните пътища, 2 багера с удължени стрели за почистване на канали и 1 комбиниран багер на ЖП и автоход, които са част от намеренията на ръководството на дружеството за обновяване на остарялата спомагателна механизация.

<< Обратно към новините