Kамионите Euro 7 ще бъдат по-скъпи

01.06.2021

Kамионите Euro 7 ще бъдат по-скъпи

Емисионните стандарти Euro 7 могат да доведат до значително увеличение на цените на камионите. Анализаторите от Международния съвет за чист транспорт (ICCT) изчисляват, че спазването на новите стандарти ще означава, че цените на камионите ще се увеличат средно с 1500-4700 евро.


 

За да отговорят на новите изисквания, производителите ще трябва да приложат редица скъпи технически решения. Според докладите на ICCT, компаниите, произвеждащи камиони, ще трябва да използват редица системи от леките автомобили, като например меки хибридни системи, работещи на 48 В, или системи, които изключват цилиндрите на двигателя, когато той работи при по-ниско натоварване.

Друг пример е впръскването на AdBlue в по-големи дози или след предварително загряване. Това би подобрило параметрите на емисиите на отработени газове, но генерира допълнителни разходи. Същото се отнася и за катализаторни преобразуватели, които ще трябва да бъдат по-големи, или дори с подгряване.

Освен това според новите изисквания на ЕС превозните средства трябва не само да бъдат по-екологични, но и по-надеждни. Докато сегадействащите разпоредби предполагат, че 700 000 км пробег са възможни, без необходимост от подмяна на системата за третиране на отработените газове, стандартът Euro 7 може да вдигне тази граница. Новата стойност може да бъде между 970 000 км и 1,3 милиона км (т.е. почти два пъти повече!).

Всичко това означава по-високи разходи за производителите и следователно ще окаже влияние върху крайната цена на самите камиони.

В допълнение към необходимостта да се отговори на новите стандарти, крайната цена на превозните средства ще бъде повлияна и от разходите за увеличаване на издържливостта на оборудването. Тук може да се очакват допълнителни 700-1000 евро на превозно средство. Като цяло новите по-екологични камиони могат да бъдат с до € 5700 по-скъпи от тези с Euro 6.

<< Обратно към новините