Мобилност ще промени и лекотоварния транспорт

14.07.2020

Мобилност ще промени и лекотоварния транспорт

Пакет Мобилност, окончателно приет от Европейския парламент, ще въведе редица нови изисквания за международния автомобилен превоз на товари.

 
 

Политиците в Брюксел обърнаха специално внимание и на транспорта с ванове до 3,5 т при разработването на новите регламенти.

На 9 юли трите доклада от пакет Мобилност, над който се работи повече от 3 години, бяха приети с явно мнозинство. Всички изменения бяха отхвърлени по време на гласуването, така че новите правила постепенно ще влязат в сила.

Пакетът ще въведе редица нови задължения и изисквания за компаниите, осъществяващи международен автомобилен транспорт с лекотоварни превозни средства (до 3,5 т). Те може да представляват сериозна бариера за много оператори.

Превозвачите, управляващи лекотоварни автопркове, ще се нуждаят от разрешение за упражняване на професията „превозвач“, за да продължат транспортните си дейности. Досега не бяха необходими разрешителни и лицензи за ванове до 3,5 тона.

Освен това, ще бъде необходимо те да получат лиценз от ЕС и да имат определен финансов капацитет. Европейската комисия ще изисква обезпечение от 1800 евро за първо превозно средство от автопарка и 900 евро за всяко следващо превозно средство.

Контролът на времето за шофиране занапред също ще се прилага и за превозвачите с лекотоварни автопаркове.

Шофьорите, управляващи ванове до 3,5 тона, ще трябва да записват времето, в което са шофирали и да използват тахографи по същия начин като тези, управляващи тежкотоварни превозни средства. От юли 2026 г. всички превозвачи задължително трябва да имат инсталирани тахографи.

<< Обратно към новините