Съветът на ЕС с нови правила за етикетиране на автомобилните гуми

25.02.2020

Съветът на ЕС с нови правила за етикетиране на автомобилните гуми

Съветът прие регламент за нови правила при етикетирането на гуми по отношение на параметрите, горивната ефективност, сцепление при влажна пътна настилка и шум.

Целта е етикетите да станат по-видими и ясни, и да предоставят повече информация на потребителите, за да могат те да избират гуми, които са по-безопасни, с по-малки загуби от триене при търкаляне и по-тихи. Сега регламентът трябва да бъде официално приет и от Европейския парламент.

Премахва се от етикетите скалата на неизползвани класове на ефективност. Ще бъдат добавени изображения за сцепление при сняг и лед и ще бъде променен дизайнът на етикетите. От регламента трябва да бъдат обхванати и регенерираните гуми. Това, обаче, ще стане възможно едва след като бъде създаден подходящ тестов метод за измерване на характеристиките им.

Регламентът включва и разпоредби за добавянето, след като бъдат разработени подходящи тестови методи, на параметри за пробег и износване. Очаква се по този начин да се намали количеството пластмасови микрочастици, които попадат в околната среда вследствие износването на гумите. В бъдеще такъв етикет ще трябва да носят и гумите за товарните автомобили и автобуси.

Системата за етикетиране на гумите цели да се намалят емисиите на парникови газове и шумовото замърсяване в транспортния сектор и да се повиши пътната безопасност.

Тя би трябвало да позволи на потребителите, когато купуват нови гуми, да разполагат с по-подходяща и сравнима информация за горивната ефективност, безопасността и шума и да вземат икономически ефективни и екологосъобразни решения. 20–30% от разхода на гориво на едно превозно средство се дължи на гумите, основно поради съпротивлението им при търкаляне.

Следователно намаляването на това съпротивление допринася за намаляването на емисиите и в същото време, благодарение на по-ниския разход на гориво, осигурява икономии за потребителите.

С днешното си решение Съветът е приел позицията си на първо четене. Регламентът трябва да бъде приет и от Европейския парламент на второ четене, преди да бъде публикуван в Официален вестник.

<< Обратно към новините