Ръст от 3,1 % при регистрациите на нови лекотоварни до 3,5 т в Европа през 2018 г.

13.02.2019

Ръст от 3,1 % при регистрациите на нови лекотоварни до 3,5 т в Европа през 2018 г.

През 2018 г. броят на регистрираните нови лекотоварни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 т в страните от Европейския съюз надхвърли 2 млн. за пръв път от 2007 г. насам.

По данни на Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA) в 28-те страни ченки на съюза през миналата година са пуснати в движение 2 058 755 нови лекотоварни автомобила от най-лекия клас, като в бройката влизат и микробусите. Ръстът спрямо 2017 г., когато в ЕС са регистрирани 1 996 158 превозни средства от класа е 3,1 %, а 2018 г. става петата поредна година, в която в Европа се отбелязва нарастване на пазара в лекотоврания сегмент до 3,5 т. Ръстът в регистрациите на нови ванове през 2017 г. спрямо 2016 г. е бил 3,9 %, което говори за стабилност на пазара с тенденция към леко забавяне.

С най-голям ръст през 2018 г. са пазарите в Испания (+ 7.8%), Германия (+ 5.4%) и Франция (+ 4.6%). Спад се отбелязва на иначе традиционно силните пазари във Великобритания (- 1,3%) и Италия (- 6,0%). Петте най-силни пазара в Европа си остават Франция (457 573), Великобритания (357 325), Германия (285 191), Испания (214 553) и Италия (181 590). От по-малките пазари с ръст от 7,8% впечатлява Холандия - с регистрирани 79 171 лекотоварни автомобила до 3,5 т. В Полша, където са регистрирани 68 819 вана от този клас, ръстът е още по-внушителен - 12,8%.

Данните на АСЕА сочат, че след като преди година пазарът на лекотоварни до 3,5 т в България отбеляза рекорден за Европа ръст от над 22%, сега темповете се забавят. През 2018 г. у нас са регистрирани 6282 превозни средства от класа, срещу 5973 през 2017 г. Нарастването от 5,2 % обаче остава над средното в ЕС за годината.

Продължава тенденцията первозните средства от този клас да се котират повече в по-богатите страни. Приетите в съюза преди 2004 г. 15 държави са пуснали в движение общо 1 879 583 нови лекотоварни автомобила от сегмента, докато в 12-те страни, влезли в ЕС от 2004 г. насам са регистрирали над 10 пъти по-малко ванове - 179 172. Все пак при новите членки ръстът достига впечатляващите 10,2%, докато при старите членки е под средния за съюза - 2,5 %.

2 130 263 лекотоварни автомобила до 3,5 т пък са регистрирани общо в ЕС и в страните от Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, Норвегия, Швейцария). В сравнение с регистрираните през 2017 г. 2 065 850 ръстът е същият като този само в страните от ЕС - 3,1%.

<< Обратно към новините